Ordlistan

:: Hem | Porr | Download | MP3 | Ordlistan | Humor&Nöje


Med Internet följde också en mängd nya ord och uttryck, som inte alltid är så lätt att lista ut vad de betyder. Så för att underlätta det hela så har jag sammanställt en ordlista med ordens egentliga betydelse. Är det nåt ord du saknar så tveka inte utan
skicka det till mig så lägger jag upp det så snart jag kan.

Enklast finner du ordet du söker efter genom att välja nedan:

För att komma tillbaks till toppen av sidan, klicka bara på till vänster om ordet.

 


Till toppen Ascii
Ascii är en standard för text i elektronisk form.
Majoriteten av alla dokument på Internet är i Ascii-format.

Till toppen Applet
Litet program skrivet i programmeringsspråket Java.

Till toppen Active X
En öppen standard från Microsoft som är tänkt att fungera som ett Internets "klister" mellan olika programspråk och standarder. Precis som Java är Active X skapat för att öka interaktiviteten och göra WWW mer levande.

Till toppen Bandbredd
Bandbredd, överföringshastighet eller helt enkelt hur mycket information som det går att skicka via en telekabel. Bandbredd mäts i Kbps eller Mbps (se även Bps).

Till toppen BBS
BBS (Bulletin Board System) brukar ibland också kallas en elektronisk anslagstavla och är en dator som är kopplad till telefonnätet. Det betyder att man kan ringa till en BBS om man har ett modem och ett terminalprogram. Det betyder inte att man kommer ut på Internet även om det finns BBS:er som har en koppling (en gateway) till Internet.

Till toppen Beta
En betaversion är en testversion av datorprogram; det är fortfarande under utprovning. Betaversioner sprids ofta till allmänheten. De tidigare "alfaversionerna" av ett program sprids som regel inte utanför det tillverkande företaget.

Till toppen Bit
(pluralis; bits eller bitar) är den minsta möjliga informationsmängd en dator kan hantera, En bit kan anta värdet 1 eller 0 (se även byte).

Till toppen Bps
Bps betyder bitar per sekund (bits per second), och är mått på överföringshastigheten i till exempel ett modem eller en telekabel. Kbps står för kilobits per sekund (1.000 bitar per sekund), Mbps står följdaktligen för megabits per sekund (1.000.000 bitar per sekund). Bps kallas ibland Baud, även om definitionen av Baud och Bps inte är helt identisk.

Till toppen Browser
Se Webläsare

Till toppen Buggfix
Justerar felaktig programmering i mjukvara. Se även Patch.

Till toppen Byte
Byte är en grupp om åtta bitar och är den mängd som krävs för att kunna sätta samman en bokstav enligt Ascii-formatet.

Till toppen CGI
CGI betyder Common Gateway Interface. Tekniken används för att kunna köra program på servern oberoende av och utanför server- och klient-program. Resultatet från en CGI-körning presenteras sedan som en vanlig HTML-sida via servern till klienten.

Till toppen Cookies
En informationsfil, som sajtoperatören lägger på din hårddisk. Operatören kan sedan, vid ditt nästa besök på sajten, identifiera dig (eller egentligen din dator).

Till toppen Domän
Varje dator på Internet har en unik adress. Adressen består av domännamn och toppdomännamn. Namnet på en domän är ofta synonymt med värddatorns adress. InternetGuidens epostadress ser ut så här: ig1@fanzine.se Och kan uttydas så här: användare@domän.toppdomän.

Till toppen Epost
Skicka och ta emot elektroniska brev via Internet. För att kunna göra det måste du ha en epostadress. En epostadress ser ut så här: användare@dator.se

Till toppen Fast förbindelse
Istället för att ringa upp via modem är din dator kopplad direkt till Internet. En fast förbindelse är snabb och dyr. Kallas ibland för leasad lina. (Se även Uppringd förbindelse.)

Till toppen FAQ
(Frequenty Asked Questions) Dokument med svar på ofta förekommande frågor. FAQ:ar sätts samman i de olika nyhetgrupperna på Usenet för att nytillkommna inte i onödan ska ställa frågor som redan besvarats.

Till toppen First Class
First Class är en programvara för BBS:er som då vanligtvis kallas för en First Class-BBS. För att nå en sådan BBS måste du ha First Class installerat i datorn.

Till toppen Flejm
(engelska: flame) är ett personangrepp. Om man blir flejmad så kan man också få sin brevlåda nedlusad med brev, ibland så många att ens Internetkonto bryter ihop.

Till toppen FTP
(File Transfer Protocol) möjliggör överföring (kopiering) av filer mellan datorer på Internet. (Se även Internets solsystem)

Till toppen FTP-program
När du vill ladda ned sharewareprogram eller skicka upp filer till din egen hemsida, är det smartast att använda ett program som är gjort speciellt för att transportera filer, ett så kallat FTP-program.

Till toppen Gif
Ett bildformat som är mycket vanligt på Internet (se även Jpeg).

Till toppen Gopher
Ett enkelt menysystem för att hitta information på Internet (se även Internets solsystem).

Till toppen Grafiskt gränssnitt
Grafiskt gränssnitt betyder att du kommunicerar med din dator via symboler istället för med rena textkommandon. Exempel på grafiska gränssnitt är operativsystemen Windows och Mac. ven programmen har då oftast ett grafiskt gränssnitt. Dokument skapade i HTML är också exempel på grafiska gränssnitt.

Till toppen Hemsida
HTML-dokument som gjorts tillgängligt via Internet.

Till toppen HTML
(Hyper Text Markup Language) är det språk som sidor på World Wide Web (WWW) skrivs i. Det är HTML som gör att du kan klicka i dokument i WWW och bli förflyttad till ett annat dokument.

Till toppen HTML-editor
Program som förenklar konstruerandet av ett HTML-dokument, en hemsida. Med hjälp av en editor skall HTML-kodningen göras lika enkelt som ordbehandling.

Till toppen HTTP
(Hyper Text Transfer Protocol) möjliggör överföring av HTML-dokument (jämför ftp) mellan datorer på Internet.

Till toppen Insticksprogram
(Plug-in) Tilläggsprogram, exempelvis till webbläsare, för att utöka funktionerna. Exempel: RealAudio och Shockwave.

Till toppen IP
IP är det protokoll, det vill säga det språk, alla datorer på Internet talar. IP brukar ofta stå ihop med TCP (TCP/IP). IP ser till att ditt epostbrev skickas ut på Internet och att de kommer fram till rätt adress. Utan IP inget Internet.

Till toppen IP-adress
Datorer kopplade till Internet har en egen unik IP-adress, till exempel 192.43.233.255. Om du har en uppringd förbindelse har du dock ingen IP-adress utan använder din Internetåterförsäljares adress. (Se även Domän.)

Till toppen IRC
(Inter Relay Chat) är direktkommunikation via tangentbord.

Till toppen ISDN
(Integrated Service Digital Network) Höghastighetsförbindelse via vanliga telekablar. Brukar röra sig mellan 64 Kbps och 128 Kbps.

Till toppen ISP
(Internet Service Provider) Det engelska uttrycket för Internetåterförsäljare.

Till toppen Java
Programmeringsspråk med vars hjälp man kan skapa plattformsoberoende applikationer. Dessa läggs sedan in i HTML-koden i hemsidor. Javaprogram kan alltså köras på vilken dator helst. Java är utvecklat av Sun Microsystems.

Till toppen Jpeg
Ett bildformat som är vanligt på Internet. Jpeg komprimerar (krymper) bilderna till hanterbara storlekar.

Till toppen Lan
Lan betyder Local Area Network och knyter samman geografiskt närbelägna datorer i lokalt nätverk inom, till exempel, ett företag.

Till toppen Lynx
Lynx är en textbaserad variant av World Wide Web uppbyggt som ett enkelt menysystem.

Till toppen Länkar
Länkar kallas den funktion hos HTML som gör att du kan klicka på en bild eller en text på WWW och bli förflyttad vidare till ett annat dokument. Man säger då att dessa är länkade.

Till toppen Mailinglista
Diskussionsforum, där distributionen av inlägg (e-postbrev) sker automatiskt till de som prenumererar på listan.

Till toppen Mime
Mime är en standard för teckenhantering som bland annat klarar av att överföra bokstäver som inte ingår i vanlig Ascii, till exempel å, ä och ö.

Till toppen Modem
Den lilla lådan som kopplar din dator till telefonnätet. Modemet översätter det som skickas från datorn så att det kan passera via en vanlig telefonlinje.

Till toppen Modempool
Modempool (kallas även nod) är den samling modem som finns bakom Internetåterförsäljarens uppkopplingsnummer. Det är antalet modem i modempoolen som avgör hur många användare som kan vara uppkopplade samtidigt.

Till toppen Moderator
Moderator är en person som håller ordning (modererar) på inläggen i, till exempel, en mailinglista.

Till toppen Mud
Mud (Multi User Dungeon) är en virtuell fantasivärld helt uppbyggd på ord och är Internets motsvarighet till rollspel. Som spelare antar du rollen som en djärv äventyrare i en värld fylld av ondskefulla monster och farliga platser. MUD är ytterst vanebildande (se artikel i IG 1/95).

Till toppen News
(eller Usenet News) Se Usenet

Till toppen Nyhetsgrupper
Se Usenet

Till toppen Packningsprogram
För att kunna öppna filer som du laddar ned, krävs i de flesta fall ett program som "packar upp" filerna. Det kan också vara bra att kunna "packa ihop", komprimera, om du skickar e-postfiler.

Till toppen Patch
Förbättring av redan existerande program.

Till toppen PGP
PGP (Pretty Good Privacy) är ett populärt krypteringsprogram för att hindra obehöriga från att läsa din epost.

Till toppen Plug-in
Se insticksprogram

Till toppen POP
(Post Office Protocol) Ett sätt att hämta e-post från en extern server: du laddar ned alla dina e-brev till din egen dator och raderar den från servern. Ett annat sätt att hantera e-post är att breven ligger kvar på servern, med fördelen att du kan gå in från vilke dator som helst och läsa all din post.

Till toppen PPP
(Point to Point Protocol) Standard för att ansluta din dator till din återförsäljares värddator. PPP låter dig använda din dator som om den vore direkt ansluten till Internet fast över det långsammare modemet. En budgetvariant av fast förbindelse. Det är nödvändigt att ha PPP- eller Slip-programvara installerad på din dator om du ska använda till exempel WWW.

Till toppen Prompt
Den rad där användaren skriver in textkommandon i ett operativsystem. Exempel på operativsystem som har en prompt är en Unix och DOS.

Till toppen Push
Istället för att du själv surfar runt och hämtar material, "pull", innebär "push"-tekniken att information sänds till dig. Du kan välja kanaler att prenumerera på. Pointcast är den mest kända push-klienten. Push-tekniken ingår i de nya webläsarna.

Till toppen RealAudio
Plug-in för att lyssna på jud över Nätet. Snabbare & auml;n andra metoder tack vare att ljudes skickas kontinuerligt istället för att du måste ladda ner en komplett ljudfil från början.

Till toppen RFC
(Request For Comments) Dokument som beskriver en föreslagen standard eller dokumentation av standard på Internet.

Till toppen Sajt
(engelska: site) Domän och/eller värddator ansluten till Internet. Kan även betyda en plats på WWW som har ett eget namn. Till exempel så kan ett företag ha en sajt på en dator (eller domän) som inte bär företagets namn.

Till toppen Server
Server betyder i Internetsammanhang en värddator, med andra ord en specifik dator som är ansluten till Internet och har en IP-adress.

Till toppen Shockwave
plug-in som låter dig se (klickbara) filmsnuttar, lyssna på musik, spela spel över Nätet, medmera.

Till toppen Slip
(Serial Line Internet Protocol) Slip låter dig använda din dator som om den vore direkt ansluten till Internet fast över ett vanligt modem. En budgetvariant av fast förbindelse (se även PPP).

Till toppen Spam/spamning
Att skicka fullständigt irrelevant icke efterfrågad e-post (till exempel reklam) till såväl enstaka e-postadresser som till Usenet-möten och mailinglistor. Ogillas skarpt på nätet.

Till toppen Söktjänst
Svensk benämning på de sajter som möjliggör genomsökning av de miljoner HTML-dokument som finns på Nätet.

Till toppen Taggar
(eng. tags) Kommandon eller märkord som man använder för att koda HTML.

Till toppen Talkers
Talkers liknar Mud, men med en miljö som är lätt att känna igen, till exempel en krog.

Till toppen TCP
(Transmission Control Protocol) TCP är ett protokoll, det vill säga ett språk, som hör ihop med IP. TCP delar upp det du skickar över Internet i paket och numrerar och adresserar dem. När paketen kommer fram till mottagaren sätter TCP ihop paketen i rätt ordning så att mottagaren får vad som skickades.

Till toppen Telnet
Tillåter dig att koppla upp dig mot andra värddatorer än din egen. Används bland annat vid Mud-spel. (Se även Internets solsystem.)

Till toppen Terminalprogram
Enklast möjliga uppkoppling till Internet.
Är för det mesta helt teckenbaserat, med andra ord: bara text. Brukar följa med när man köper ett modem.

Till toppen Unix
Unix är ett operativsystem. De flesta värddatorer på Internet använder Unix.

Till toppen Uppringd förbindelse
När du använder ett modem för att ringa upp din Internetåterförsäljare.

Till toppen URL
(Uniform Resource Locator) är vad adresser kallas på WWW. Den innehåller information om vilken tjänst det handlar om, var websidan finns och vad den heter. URL:er kan ofta vara långa och komplicerade och det är viktigt att varje tecken är rätt, annars kommer du inte fram.

Till toppen Usenet
Usenet är en nivå på Internet som innehåller diskussionsgrupper, nyhetsgrupper, om alla tänkbara ämnen. (Se även Internets solsystem.)

Till toppen Webhotell
När företag hyr ut plats för websidor på sin värddator.

Till toppen Webläsare
(browser) Datorprogram som låter dig titta på HTML-kodade sidor på World Wide We. Exempel: Netscapes Navigator och Microsofts Internet Explorer.

Till toppen Webplats
Se Sajt

Till toppen Websida
Se Hemsida

Till toppen World Wide Web
(WWW, webben. trippel-dub eller W3) är en nivå på Internet med grafiskt gränssnitt.

Till toppen VRML
VRML står för Virtual Reality Modeling Language och är ett sätt att skapa tredimensionella världar på Internet. För att kunna se 3D-världar måste man ha en webläsare som klarar VRML.

Till toppen WWW
Se World Wide Web

Till toppen Värddator
Se Server