Hall of Friends       
pulsar1.gif (11446 bytes)ChiCho.jpg (15491 bytes)
Krzysztof Kuczynski         
LTLF - LODZ
Lodzkie Towarzystwo Lyzwiarstwa Figarowego
Coaches: Mirostawa ,i, Wladzimlerz Brajczewscy
Lodz Figure Skating Club - Poland
stjarnor.gif (3493 bytes)
hemma.gif (6384 bytes)        top.gif (1312 bytes)         mail.gif (2676 bytes)