Här kan du finna det du söker


A


BBackfield		Bakfält
Backfieldline		Bakfältslinje
Ball, dead		Död boll
Ball, lose		Lös boll
Ball person		Boll-kalle
Bat, to			Att slå bollen
Bean bag		Domaredskap att indikera bollpunkt
Block, to		Att blockera 
Blocking below the waist  Blockering under midjan
Bounds, out of		Utanför spelplanen

C


Catch			Mottagning
Chain crew		Domare som håller två st pinnar men en kedja emellan
			som är exakt 10 yards
Chain clip		Klämma för domare som sitter på kedjan
Change of possession	Det defensiva laget tar över bollen
Chain clip		Klämma för domare som sitter på kedjan
Change of possession	Det defensiva laget tar över bollen
Chop block		Sax-blockering
Clip, to		Blockera bakifrån
Coach			Tränare
Coin toss		Slantsingling (vid matchstart)
Compete pass		Lyckad passning
Conduct, unsportsmanlike	Osportsligt uppförande
Crawl, to		Att krypa
Crossbar		Målribban

D


Dead ball		Död boll (spelet avslutas)
Delay of game		Spelfördröjning (straffbart)
Down			Spelförsök
Down box, down marker	Försöksvisare (domarredskap)
Down, loss of		Försöksförlust (straff)

E


Eligible, to be		Att vara tillåten
Eligible reciver	Tillåten mottagare
Encroachment		Offensiv offside
End zone		Målområde

F


Facemask		Ansiktsgaller (hjälmen)
Facemasking		Gallertag (straffbart)
Fair catch		Skyddad mottagning
False start		För tidig start (offence)
Field goal		Sparkmål (3 poäng)
Formation		Uppställning
Forward progress	Framåtrörelse
Foul			Regelbrott
Fumble			Fummlad/tappad boll
Fumble recovery		Fummelåterhämtning

G


Goalline		Mållinje
Grounding, intentional	Avsiktlig bortkastning av boll (straffbart)

H


Hands, illeagal use of	Regelvidrigt bruk av händer (straffbart)
Hand off		Överlämning av boll till tex.Runningback
Hash marks		Yardlinjestreck
Hit ,late		Tackling efter avblåsning (straffbart)
Holding			Fasthållning
Huddle			Offensiv och defensiv klunga för att diskutera spel
Huddle up!		Samling!
Hurdle, to		Hoppa över

I


Illeagal		Otillåten
Inadverted whistle	Oavsiktlig avblåsning
Inbounds		Innanför spelplanen
Incomplete pass		Misslyckad passning
Ineligible		Otillåten
Ineligible reciver	Otillåten passningsmottagare
Infraction		Brott
Interception		Defensiv spelare tar emot en passning
Interference		Störning
Interior linesmen	Inre linjespelare
Invalid			Ogiltig

J


K


Kick, illeagal		Regelvidrig spark
Kick-off		Avspark (spelstart)

L


Late hit		Sen tackling
Legal			Regelenlig
Line judge		Linjedomare
Linesman		Linjespelare (C, G, T)
Live ball		Spelbar boll
Locking legs		Linjen flätar benen vid tex field-goal
Loss of down		FörsökförlustM


Motion			Rörelse
Motion, illegal		Otillåten rörelse
Mouthpiece		Tandskydd

N


Neutral zone, the	Den neutrala zonen

O


Offence			Offensiva laget
Offside, defence	Defensiv offside
Out of bounds		Utanför spelplanen

P


Participation, illegal	Regelvidrigt deltagande
Pass, complete		Tillåten passning
Pass, forward		Framåtpassning
Pass, incomplete	Otillåten passning
Pass interferece	Passningsstörning (straffbart)
Penalty			Straff
Penalty declined	Att avstå straffet
Penalty enforcement	Straffutmätning
Penalty option		Straffval
Piling on		Påhopp
Play, pass		Passpel
Play, run		Springspel
Point of forward progress	Spelets främsta punkt
Possession		Besittning
Possession, change of	Spelet byter sida
Punt			Droppspark
Previous spot		Föregående bollpunkt
Progress, forward	Framåtrörelse
Pylon			Hörnmarkerare


Q


Quarter			Speltidskvart

R


Ready to play		Spelklar
Recovery		Återhämtning
Referee			Huvuddomare
Replaced player		Ersatt spelare
Reverse			Riktningsbyte
Rough, to		Att ruffa
Runner			Springaren

S


Safety			Självmål (2 poäng)
Score			Poäng
Scrimmage, line of	Tänkt bollinje
Shift, illeagal		Regelvidrigt skift (straffbart)
Sideline		Sidlinje
Snap			Bollstart (försöksstart)
Spearing		Tackling med hjälmen som vapen (straffbart)
Spot of foul		Brottspunkten
Stake			Pinne
Striking		Slag

T


Tackle, to		Att tackla
Tee			Sparkställning
Tilting			Att ställa bollen snett upp
Touchback		Död boll bakom målinjen (vid avspark)
Touchdown		Mål
Trip, to		Lägga krokben


U


Umpire			Domare
Unsportsmanlike conduct	Otillåtet uppförande

V


Valid			Giltig
Violation		(Regel) förseelse

W


Back