VÄLKOMMEN till

GAMLA UPPSALAS BÄSTA HEMSIDOR !


= ANTALET BESÖKARE PÅ DENNA SIDA.
= DAGENS DATUM.
= LOKAL TID.
= DETTA PROGRAM ANVÄNDER DU PÅ INTERNET.


Copyright © 1998 Kjell Lundgren
This Home Page was created , 1997- 09- 20
Most recent revision 1998- 03 - 07