Upplysningar

  1. Det finns 5 hus
  2. Engelsmannen bor i det röda huset
  3. Svensken har en hund
  4. Man dricker kaffe i det gröna huset
  5. Dansken dricker te
  6. Det gröna huset ligger till höger om det vita
  7. Mannen, som röker Long, har fåglar
  8. I det gula huset röker man Kings
  9. I det mittersta huset dricker man mjölk
10. Norrmannen bor i det första huset
11. Mannen, som röker Cecil, bor bredvid det hus, där det finns en katt
12. Man röker Kings i huset som ligger bredvid det hus där det finns en häst
13. Mannen, som röker North State, dricker öl
14. Tysken röker Prince
15. Norrmannen bor bredvid det blå huset
16. Man dricker vatten i det hus som ligger bredvid det hus där man röker Cecil

Vem äger zebran?