SYFTE OCH MÅL

Syftet med aktivitetsdelen är att deltagarna utifrån sina målbeskrivningar söker sig utåt mot arbetsmarknad eller utbildning inom sitt intresseområde. Genom noggrant planerade arbetsmarknadsinriktade projekt arbetar de mål- och resultatinriktat. De lär sig olika kommunikationsvägar för faktainhämtning och sätt att redovisa resultat.
 
Den allmänna målsättningen för aktivitetsdelen är att lära sig att sätta upp mål för Datortekstiden samt att sätta upp långsiktiga mål och tidsplan (individuell aktivitetsplan)

I aktivitetstiden ingår också: 

  1. Självkännedom och gruppdynamik
  2. Presentationsteknik
  3. Intervjuteknik
  4. Projektmetodik
  5. Rapportskrivning
  6. Utvärdering