PROJEKTDELRAPPORT

Under projekttiden får deltagarna under några tillfällen ge en delrapport om hur det går med projektet. Eventuella frågor besvaras och samtidigt får gruppen inspiration av varandra.