EGET PROJEKT

Varje deltagare startar ett eget projekt som sträcker sig över den resterande aktivitetstiden på Datorteket (ca 6 veckor). Projekten har följande "prioritering"

  1. Eget arbetsmaknadsinriktat projekt.

    Något som deltagaren har nytta av i framtiden när han/hon ska söka jobb/utbildning etc.

  2. Uppdragsprojekt

    T.ex layout av internt informationsblad

  3. Tilldelat projekt

    T.ex undersöka vad man bör tänka på då man ska köpa en egen dator eller skaffa Internetabonnemang.

Projektet redovisas muntligt och i en skriftlig projektrapport.