PRESENTATIONSTEKNIK

Syftet med presentationstekniken är att kunna presentera sig själv och på ett vinnande sätt göra sig synlig, göra sig hörd och göra sig förstådd. Deltagarna ska bli säkrare och tydligare, presentera sina idéer och resultat inför en större grupp, kunna förklara och diskutera.

Målsättningen är att genom presentationsteknik i tre olika steg

  • lära sig grunderna i nonverbal kommunikation (kroppsspråk)
  • presentera ett projektarbete muntligt
  • presentera sig själv i en anställningsintervju