PLANERINGSSAMTAL

Under Datortekstiden har deltagarna individuell avstämning med handledarna för att se hur aktivitetsplanen fungerar. Deltagaren får samtidigt en träning i presentation.