ÖVNINGSPROJEKT

Deltagarna får lära sig projektmetodik. Gruppen delas in i två mindre grupper och under en vecka får deltagarna genomföra ett projekt som analyserar olika kurser som man kan söka i Kunskapslyftet respektive olika yrkesområden där man kan söka Arbetsplatsintroduktion (API). Resultatet presenteras inför gruppen.

Projektet genomförs på följande sätt:

 • Bakgrund
 • Syfte och mål
 • Genomförande

  Planering - Hur? Vem? När? Bestämma olika utbildningsområden, fördela arbetet och göra en tidsplan

  Utförande - Ta reda på kurser och kursanordnare. Sammanställa uppgifterna i ett diagram.

  Resultat & slutsatser - Diskutera och dra slutsatser utifrån diagrammet.

  Dokumentation - Skriva en enkel rapport.

  Presentation - Enkel skiss på blädderblock eller overhead. Muntlig presentation av samtliga inför gruppen.

 • Utvärdering