INTRODUKTION

Självkännedom och gruppdynamik

Syftet och målsättningen med den första veckans aktiviteter kring självkännedom och gruppdynamik är att stärka deltagarnas självförtroende och ta fram deras starka sidor, att genom gruppdynamiska övningar skapa trygghet i gruppen och låta deltagarna bli varse samspelet i gruppen och se fördelen med att arbeta i grupp. Ett exempel på övningarna under första veckan är "Zebran", där gruppen delas in i mindre grupper för att gemensamt lösa ett problem.