INTERVJUTEKNIK

Syftet med intervjuteknik är att lära sig att söka information inom ett sak- eller problemområde, att lära sig vara öppen, lyhörd och fördomsfri.

Målsättningen är att genomföra en intervju och

  • göra en intervjuplan
  • vara medveten om samspelet
  • tolka och sammanställa intervjusvaren

Deltagarna får också många tips inför anställningsintervju.