5 DELTAGARE

Vi ställde några frågor om tiden innan, under och efter Datorteket. Klicka på respektive person för att se vad de svarade.