DATORTEKET GUBBÄNGEN

Datorteket i Gubbängen är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen i Farsta och Söderleds Stadsdelsförvaltning för att ge arbetslösa en större chans på arbetsmarknaden genom att lära sig att använda datorn som ett arbetsredskap och genom att lära sig arbeta i projektform. Ursprungligen var verksamheten riktad till ungdomar mellan 20 och 24 år men från och med 1 juli 1996 är Datorteken öppna för alla arbetslösa, oavsett ålder. Under 12 veckor får deltagarna jobba halva tiden med projektarbete och halva tiden med databehandling.

Datorteket Gubbängen finns i ljusa fina lokaler i anslutning till biblioteket. Datasalen har 10 datorer och i ett projektrum finns 4. Dessutom finns två projektrum för arbeten som inte kräver dator, två kontor för handledarna, ett rum med deltagartelefon samt ett fikarum. Gubbängens medborgarhus med stadsdelsförvaltning ligger i byggnaden bredvid och där finns möjlighet att låna lokaler då behov finns.

 

FIKARUMMET

DATASALEN

PROJEKTRUMMET