PERSONAL

 

Här är vi som jobbar på Datorteket i Gubbängen. 
Från vänster:

Ulf Johansson - Projektansvarig
Harriet Munck - Projektledare
Julia Stringman - Handledare
Lars Östman - Handledare
Hugo Garzón - Dataansvarig