NAZ

22 år

Vad gjorde du innan du blev arbetslös och började på Datorteket?

Jag pluggade på KomVux på kvällarna.

Vad har Datorteket betytt för dig?

Oh, det har betytt mycket för mig. Jag har lärt mig mycket om datorer och jag har haft jättekul med deltagarna!

Vad ska du göra närmast efter Datorteket?

Jag ska plugga igen, men inte bara på kvällarna.