CARINA

41 år

Vad gjorde du innan du blev arbetslös och började på Datorteket?

Jag var grafiker/repromontör. De senaste åren har jag varit "hemmafru" och tagit hand om mina tre barn.

Vad har Datorteket betytt för dig?

Mycket! Nu tycker jag att det är roligt med datorer och vill vidareutbilda mig.

Vad ska du göra närmast efter Datorteket?

Jag ska vara "hemmafru" igen, men till hösten hoppas jag på en kurs inom grafisk layout och design.