ANJA

23 år

Vad gjorde du innan du blev arbetslös och började på Datorteket?

Jag gick naturvetenskapligt basår på KomVux

Vad har Datorteket betytt för dig?

Jag har lärt mig mycket om datorer och olika program och dessutom har jag lärt mig hur man kan disponera tiden på ett bättre sätt. Projekttiden var väldigt lärorik och rolig.

Vad ska du göra närmast efter Datorteket?

Jag har fått jobb på ett Café över en del av sommaren. I juli ska jag resa "hem" till Kanada och i augusti ska jag förhoppningsvis börja plugga.