Address Rosenhill.....

Så här hittar du till Rosenhill

Kommer du från
                   
  NORR och är i Hässleholm:
                     
Följ väg 23 mot Malmö. Efter 13 km sväng höger mot 
                      Sösdala N och skylt "Bo på Lantgård". Kör 500 m,
                      därefter höger mot Brönnestad och skylt "Bo på
                      Lantgård". Efter 3 km höger och skylt "RUM".
                     
ELLER:
               
      Följ väg 117 mot Malmö. Efter 10 km höger mot
                      Brönnestad. Kör 3 km, därefter vänster mot Sösdala.
                      Efter 3 km vänster och skylt "RUM".
                     
SÖDER:
                     
Följ väg 23 mot Hässleholm. Strax norr om Sösdala
                      sväng vänster mot Brönnestad och skylt "Bo på Lant-
                      gård". Kör 500 m, därefter höger mot Brönnestad
                      och skylt "Bo på Lantgård". Efter 3 km höger och
                      skylt  "RUM".
                          Efter rumsskylten har du 100 m kvar till
                                        Rosenhills Gästrum!

Hemsida  |  Standard Rosenhill | Bo på Lantgård Golf Fiske Kuriosa   |  P&B Grisar   Bokningsförfrågan och bokning

rosenhill@swipnet.se