Latinska Ordspråk                                                                               

Alea jacta est

Tärningen är kastad

Audaces fortuna juvat

Lyckan står den djärve bi

Carpe Diem

Fånga dagen

Carpe diem quam minimum credula postero

Gör det bästa möjliga av dagen och tro så litet som möjligt på den följande.

Diem perdidi

En förlorad dag

Erarre humanum est

Att fela är mänskligt

Esse non vidare

To be. Not to be seen.

Hinc robur et securitas

Härav följer styrka och säkerhet

Homo sum, humani nihil a me alienum puto

Jag är människa och intet mänskligt är mig främmande

In vino veritas

I vinet kommer sanningen fram

Mens Sana In Corpore Sano

En sund själ i en sund kropp

Navigare necesse est

Att segla är nödvändigt

Nemo saltat sobrius

Ingen dansar nykter

Nihil novi subter solem

Inget är nytt under solen

Nuda veritas

Den nakna sanningen

O tempora, O mores

O tider, o seder

Pacta sunt servanda

Avtal skall hållas

Sitius Altius Fortius

Snabbare Högre Starkare

Ulula cum lupis, cum quibus esse cupis

Den som är bland vargar måste tjuta med dem

Vade retro

Vik hädan

Veni vidi vici

Jag kom, jag såg, jag segrade

Verba volant, littera scripta manet

Orden förflyga, det skrivna består

Video meliora proboque deteriora sequor

Jag ser och gillar det bättre men följer det sämre

 

Last updated 1999-03-25 by Lars-Åke Svensk