Fiske

Vinterfiske
Sommarfiske i fjällen
Messlingens kortfiskeområde
Bruksvallens Fiskevårdsförening
Ljungdalens Fiskevårdsområde
Storsjö Fiskevårdsområde

I västra HÄRJEDALEN är utbudet av vatten upplåtna för sportfiske mycket stort. Det finns cirka 170 sjöar, tjärnar, älvar och bäckar - de flesta med bra bestånd av ädelfisk. Här finns vatten för alla typer av fiskare, såväl lättillgängliga familjevatten som extrema högfjällsvatten. Chansen att få fisk är god.

Fiskevattnen förvaltas av 11 fiskevårdsföreningar som hela tiden målmedvetet bedriver en aktiv fiskevård för att utveckla denna stora naturtillgång som är viktig för besökande turister och för lokalbefolkningen.

Fjällvattnets fiskar

RÖDING - Salveinus Alpinus
Det kalla fjällvattnets typiska fiskart. Uppträder i stim på varierande vattendjup. Vackert röd i köttet, välsmakande. Ger god fight. Bästa fisketid: tidig höstis och sen våris ismete med mask eller maggots som agn. I vissa vatten även bra sommarfiske med fluga och små spinnare.

ÖRING - Salmo Trutta
Fjällvattnets Formel 1, som ej behöver närmare presentation. Förekommer som forell och insjööring och i de flesta vatten. Lättast åtkomlig sommartid och speciellt huggvillig under morgon- och kvällstimmar. Fluga, spinnare/drag, mask är lämpligt bete.

HARR - Thymallus Thymallus
Harren är en mycket vanlig och mycket populär sportfisk i Härjedalen. Skall sökas i strömmande vatten eller i sjöar. Speciellt flugfiskaren kan uppleva högtidsstunder med harren, särskilt vid insektssvärmningar. Här finns vatten med mycket grov harr. Nykokt färsk harr är en läckerhet.

VINTERFISKE

Vintern har sin egen tjusning för den som tycker om pimpelfiske. Fler och fler har upptäckt nöjet med att sitta på vårisen i en flödande sol och med förföriska ryck i pimpelspöt lura fisken till hugg.

Pimpelfiske brukar gå bäst på tidig höstis och sen våris. Liksom på sommaren är det morgontimmarna samt eftermiddagen som är de bästa fisketiderna. Förändringar i väderleken har stor betydelse. Vid högtryck är fisken aktivare än vid lågtryck och speciellt vid övergång från låg- till högtryck kan man ha ett givande fiske. Den fisk som oftast nappar är rödingen som går i stim under isen. Har en röding nappat kan man vara övertygad om att det finns flera i grannskapet. Ibland om man är flera kan man hålla kvar stimmet genom att hela tiden ha ett blänke kvar i vattnet. Då kan man få mycket fisk.

Andra fiskar som kan nappa är öring, harr och lake. Harren helst om man fiskar med mycket små blänken, laken om man fiskar nere vid botten.

Rödingen har liknande vanor både på den första höstisen som den sena vårisen. Den går gärna in på grundvatten, helst där det är gräs eller på grund mitt i sjön. Detta ger tillfälle till det spännande kikmetet, där man kan följa fiskens rörelser, pröva olika metoder och lära sig vad som är attraktivast för att locka den till hugg. De vanligaste betena är mask eller maggots, men även andra färgklickar kan vara attraktiva t.ex. korv,bröd och liknande.

Tekniken med spöet är viktig, men pimpelfiskarens främsta egenskap är ett oändligt tålamod.

Sommarfiske i fjällen

Sommarfiske i fjällen är en fin upplevelse som passar alla människor. Det är inte bara spännande utan det ger även avkoppling och naturupplevelser utöver det vanliga. Dessutom lurar Storöringen och Storrödingen i både sjöar och vattendrag, och ingen vet på förhand vem som har lyckan med sig.

TIPS VID SOMMARFISKE. Du behöver ingen märkvärdig utrustning för att uppleva allt det positiva med att fiska i fjällen. Med bara ett enkelt metspö, lina, sänke och krok samt mask kommer Du långt. I synnerhet om Du väljer att bäckmeta. Ett enkelt kastspö med vanlig haspelutrustning går också utmärkt att meta med och Du ökar räckvidden avsevärt. Kom alltid ihåg metets regel: Stort bete - stor krok, litet bete - liten krok. Mask, majs och maggots är bra bete.

I Din draglåda bör Du ha med Dig spinnare, vobblers, skedrag, pilkar och plastbeten i olika färger och vikter. Med dem täcker Du in alla de tre zoner där fisken finns: ytan, språngskiktet och botten. Variera inspinningstakten, eftersom olika beten rör sig olika och sprid kasten i solfjäderform.

FLUGFISKE är effektivast under den varma årstiden när insekterna svärmar. Kontrollera vid aktuellt vatten vilka insekter som är i farten och vad fisken äter och knyt någon snarlik fluga på tafsten. Kom ihåg! Det viktigaste är inte att kasta långt utan att på ett naturligt sätt presentera flugan inom fiskens tillhåll.

Messlingens kortfiskeområde

( Karta)
består av sjön Messlingen och ett antal tjärnar samt Mittån, Stadsån, Särvån, Västra och Östra storbäcken. Alla former av sportfiske är tillåtet. Vid de olika fiskevattnen finns vindskydd och eldstäder. Båt kan hyras vid Baggården. I sjön Messlingen bedrivs ett omfattande pimpel fiske under mars till maj månad ( så länge isen ligger).

Fiskekort kostar 35kr/dygn och 130 kr/vecka. Kort kan köpas i receptionen.

Under tiden 1 sept. t.o.m. 31 okt. är allt fiske förbjudet i STRÖMMANDE VATTEN samt i SEL och SJÖAR som stå i förbindelse med nämnda förbudsområden inom ett avstånd av 200 meter från till och avlopp.

Minimimått för harr i samtliga vatten är 25 cm. och för öring i Mittån 25 cm.

Under oktober 1995 utsattes 1000 st 2-somrars toskströmöring, 500 st 3-somrars öring samt 30 000 rom av toskströmsöring.

Enligt rapport från "Veckans storfiskare" har 4 öringar på mellan 1000 och 1495 gram fångats i Mittån sommaren 1995 (Messlingens del av Mittån).

Bruksvallarnas Fiskevårdsförening

(Se Karta)

FISKEVATTEN OCH FISKETILLGÅNG:
1. Måns-Erstjärn	     öring (o), abborre (s), röding (o)
2. Djuptjärn		     öring (s), röding (o), abborre (o)
3. Stortjärn          öring (o), abborre (o)
4. Messlingstjärn        öring (o)
5. Dalatjätnarna        öring (o), abborre (s)
6. Mittån            öring (o)
7. Bränneggtjärnarna      öring (o), röding (s)
8. Långtjärnarna        öring (o)
9. Kroktjärn          öring (o), röding (o)
10. Storbäcktjärn        röding (o)
11. Ljusnan, norra stranden tom Ljusnetjärn öring (o)
12. Messmörtjärn         röding (o)
13. Fålåtjärn          röding (o)
14. Grönsjöarna         öring (o)
15. Ljusnetjärn         öring (o)

(o) = ordinär, (s) = sparsam förekomst

FISKEKORT kan köpas i livsmedelsbutiker, turistbyråer, fiskecentrum och hotell i Bruksallarna, Funäsdalen, Ljusnedal, Mittådalen, Ramundberget, Tänndalen, Tännäs m.fl.

Ljundalens Fiskevårdsområde

( Karta)

Fiske inom Ljungdalens skiftesområde kräver fiskekort som skifteslaget säljer. Fiskekortet gäller för fiske med krok, kastspö, flugspö, pimpel- och metspö.
FISKEVATTEN OCH FISKETILLGÅNG:
1. Kesusjön			röding (god), öring (sparsam)
2. Viksjön			röding (ordinär)
3. Övre Ljungan		småöring (sparsam till ordinär)
4. Ljungan i Ljungdalens by	småöring, harr (sparsam-riklig)
5. Ljungan nedströms		öring (sparsam), harr (sparsam-riklig)
6. Skärkån nedströms vägbron	öring (sparsam), harr (ordinär)
7. Öjenån			småöring (sparsam-ordinär), harr(sparsam till ordinär)
8. Nedre Skärvagen		öring (ordinär), Röding (sparsam), harr (riklig)
9. Stortjärn			öring (ordinär), röding (sparsam)
10. Öjön			öring (sparsam), röding (riklig)

FISKEKORT kan köpas i turistbyrå och affärer och kostar 30 kr/dygn, 60 kr/3 dygn och 125 kr/7 dygn. Kortet gäller även för ungdom under 16 år som medföljer kortinnehavaren.

Storsjö Fiskevårdsområde

( Karta)

Sportfisket i Storsjö fiskevårdsområde är mest känt som ett strömvattenfiske i Sölvbacka strömmar och i Skärkån. Men där finns dessutom fina smååar och en mängd sjöar. 35 km strömvatten, 4 stora sjöar och ett tiotal tjärnar är de viktigaste fiskevattnen med öring, röding och harr. I andra tjärnar och sjöar förekommer mycket gädda och sik. Öringen kan väga 5-6 kg i Storsjön och det har tagits harr på 1.8 kg i området. Den största rödingen som tagits i Rotsjöarna vägde 3.5 kg. I Ljungan uppströms Storsjö har man inrättat en flugfiskesträcka på nästan 2 km. Strax utanför fiskevårdsområdet ligger också utmärkta fiskevatten. Bl,a, SCA:s fiskevatten Tossåsen/Lövan. För mäktiga naturupplevelser rekommenderas Flakvålstjärnarna på kalfjället, ca 8 km från Storsjö kapell.

Det finns möjlighet att hyra båt med motor genom Storsjö Fiskecamp. Trolling, flugfiskekurser, guidning och andra aktiviteter kan arrangeras. Fiskeutrustning säljes och hyrs ut.

Turist- och fiskeinformation, Storsjö Tel 0687 - 210 40 samt Storsjö fiskecamp Tel 0687 - 211 22.

INTRESSANTA SIDOR OM FISKE

LW´s Fiskesida
Fiskelexikon


KLICKA NEDAN OCH GÅ VIDARE:


Baggården,var? Baggården,vad? Kommunikationer
Hyra-pris Utflyktsmål Service
Längdåkning Utförsåkning Andelar
Byta vecka Ridning Vandring
Stugorna Fiske Aktuellt
Hyresgästrabatt Utrustning Länkar

Åter Baggårdens Hemsida