bild2


1976 bildas Pygmèteatern och utvecklas under årens lopp en egen stil med mycket
"special effects", högt tempo och ett sound med plåtburkar, visslor och en pulserande live-musik.
Dagens mediasamhälle blir inspirationskälla. Television, film, tecknade serier, rockmusik.
Pjäserna utspelar sig i ett gränsland mellan den välkända vardagen och det fantastiska.
Pygmèteatern är en turnerande grupp, på senare tid allt som oftast inbjuden till festivaler runt om i världen.

Sten Wallin Doris Ohlsson Michael Koitzsch
pjä turnèer.bild teatern.bild teatern.bild