skivomslagsbild

AGAINS THE GODS.
Thrash corner records.
thcr007cd.
1995

6 av låtarna är inspelade av Anders Lindgren i Studio 16.
Mixad i Studio 16.

BAKÅT HEM