Klubbinformation

04-02-02. Årsmöteskallelse.

04-02-02 Läs "Gunghästen nr 1 2004".


03-08-05. Kalendarium ovan uppdaterad.

MINISPONSOR

Nu har Du möjlighet att bli "Minisponsor" till Värmdö Ridklubb. Genom att sätta in ett valfritt belopp från 250 kronor och uppåt på Värmdö Ridklubbs postgiro 11 52 34 - 7 och ange ditt namn och adress på talongen och att de avser "Minisponsor". Du kan också betala kontant till någon av instruktörerna.

Som ett bevis på ditt sponsorskap så kommer klubben att sätta upp en liten skylt på väggen i stallet med ditt namn på.

Du vet väl att: Värmdö Ridklubbs Ridskola drivs av den ideella föreningen. Vi är 540 medlemmar i föreningen, varav ca 410 har bokade abonnemang på ridskolan. Mycket av det arbete som sker på ridskolan sker på ideell basis. Ett exempel är helgtjänstgruppen som står för allt stallarbete under helgerna. I varje helggrupp ingår två vuxna och två ungdomar som arbetar ungefär var 6:e - 8:e helg. Klubben äger ca 27 lektionshästar, 12 ponnyer och 15 stora hästar Klubben har fem fast anställda och tre timanställda. Av dessa fungerar sex som ridinstruktörer. Anläggningen består av två stallar för totalt ca 60 hästar, ridhus och en stor belyst utomhusridbana. Markarealen omfattar 50 ha som till största delen är stängslad betesmark. I ridhusdelen finns en stor cafeteriadel, personal- och klubbutrymmen och en lektionssal. Anläggningen på Södra Evlinge gård ägs av Värmdö Kommun och förvaltas av Värmdö Ridklubb.

Detta kommer vi att använda "Minisponsorpengarna" till:

  • Inköp av nya lektionshästar
  • Nya sadlar och träns till några av lektionshästarna
  • Nya vojlockar till ridskolehästarna
  • Strykkappor till de hästar som behöver nya

och mycket annat smått och gott som kommer hästar och ridskoleelever till godo.


HUR HITTAR MAN ? - Följ vägbeskrivningen


Värmdö Ridklubb
Södra Evlinge gård
139 53  Värmdö
tel: 08 - 571 685 34
fax: 08 - 571 688 19
info@varmdoridklubb.nu

Klubblogga

Rev: 04-02-02