Miniräknare
Här har du en liten räknare. Använd pekaren och tryck på varje siffra och tecken.
Om du skriver fel får du markera talet och trycka på backsteg.


Miniräknare


Tillbaka