HUSKVALSTER

Denna fakta är hämtad från
Astma och Allergi-sidorna

Allergi mot kvalster är mycket vanligt hos barn, speciellt i Skåne. Huskvalster, eller husdammskvalster, är små mikroskopiska djur som trivs där det är varmt och mörkt, t.ex i madrasser, kuddar, täcken och i stoppade möbler. De lever av hudflagor och de tar upp vatten direkt genom huden, därför är de beroende av en hög luftfuktighet för att trivas bra. Kvalstren lämnar ifrån sig små avföringspartiklar med allergiframkallande ämnen (enzym). Det är lättare att utveckla allergi mot kvalstren än mot t.ex husdjur. Kvalstren kan också öka risken för astma.

Huskvalster finns i hela landet, men det naturliga fuktiga klimatet i syd- och västsverige gör att de trivs bäst där och där finns kvalster i alla bostäder, i större eller mindre mängd. I norra sverige är inte klimatet lika fuktigt, där finns huskvalster endast i hus med dålig ventliation.

Symptom vid kvalsterallergi:

Symtomen vid kvalsterallergi är astma och eksem. Man kan också få problem från näsa och ögon. Halten av kvalster är störst i sängen, därför är också problemen väst på natten och morgonen. De allergiframkallande ämnena från kvalstren finns inte i luften, därför blir man bättre då man stiger upp ur sängen.
Om man misstänker allergi kan man gå till en läkare och sedan få gjort ett allergitest som visar om du är allergisk mot huskvalster.

Hur får man bort dem?

Det hjälper inte att städa. Dammsugning minskar halten allergiframkallande ämnen, men kvalstren finns kvar och förökar sig. Det hjälper inte heller att lägga in täcke och kudde i frysen, kvalstren överlever -18 grader.

Bästa sättet att få bort dem är att ha en bra ventilation och en låg luftfuktighet i huset. Luftfuktigheten ska hållas under 50%. Tecken på dålig ventilation kan vara imma på insidan av fönstren, då måste man se över ventilationssystemet. Att vädra och få in frisk luft kan inte ersätta en god ventilation.

Madrass och kudde kan man tvätta i 60 grader varannan månad eller oftare, då dör kvalstren. Även ev. kramdjur bör tvättas regelbundet. Man kan också lufta sängkläderna.

Det finns även "allergiskydd" att sätta på kudde och madrass. Hör med din läkare om du vill veta mer.


Mer info:

ASTMA | EKSEM


Tillbaka till Djurhörnan | Tillbaka till sidan om ALLERGI