ASTMA

Astma som uppkommer av allergi börjar oftast i barndomen. 80% utvecklar sjukdomen före skolåldern. Hos vuxna som utvecklar astma handlar det oftast inte om allergisk astma. Det kan istället vara astmatisk bronkit hos rökare, eller en ökad irritationskänslighet i luftrören.

Symptom vid astma

Attacker med andnöd, hosta och pipande andhämtning, eller envis torrhosta vid ansträngning eller på natten.

När man utsätts för det man är allergisk mot svullnar slemhinnorna i luftrören upp och man får svårt att andas ut. Det kan kännas som att andas genom ett sugrör. Man kan också bli snabbt andfådd vid minsta ansträngning eller få besvär vid kallt eller fuktigt väder. Att vistas i rökiga miljöer eller i fuktskadade hus kan försämra astma. När man har upptäckt vad det är man inte tåler, ska man försöka undvika det. Astmatiker har ofta besvär nattetid.

Allergisk reaktion

En allergisk reaktion delas in i två faser.

  1. Den snabba reaktionen är den första reaktionen som uppstår då du utsätts för något du är allergisk mot. Man kan märka det genom att ögonen svullnar och kliar, näsan rinner. Dessa symtomen går att behandla med vanliga allergimediciner (antihistaminer). Har man astma och får ett astmaanfall kan man använda luftrörsvidgande medicin.
  2. Den sena reaktionen: De riktigt allvarliga besvären kan uppstå några timmar senare. Då uppkommer besvären ofta i allvarligare form. Vid astma har luftvägarnas slemhinna svullnat och luftrören har blivit trånga. För att motverka denna sena reaktionen, måste man ta kortison varje dag i förebyggande syfte. Kortison motverkar inflammation och förhindrar att luftrören svullnar upp.


Mediciner

Med rätt kunskap och rätt mediciner kan man leva ett bra liv.
Kortison används som förebyggande behandling. Kortison minskar inflammationen i luftrören, och i vissa fall kan inflammationen läka ut helt. Kortisonspray (bruna/röda) tar man därför regelbundet.
Vid plötsliga astma-anfall använder man luftrörsvidgande spray, t.ex Bricanyl (blå).
Det är viktigt att man tar sina mediciner på rätt sätt, för att man ska få ut bästa möjliga effekt. Man ska inte sluta att ta medicinerna när man känner sig bra, om inte läkaren har sagt det.

Fakta från Astma och allergiförbundet
http://www.astmaoallergiforbundet.se/astma_allergi/typer.cfm


Mer info:

HUSKVALSTER | EKSEM


Tillbaka till Djurhörnan | Tillbaka till sidan om ALLERGI