Resultat och bilder från SM i plöjning Huseby den 5/10 2008

Resultat och bilder från DM i plöjning Östra Ljungby den 26/10 2008

Bilder från DM i plöjning Nöbbelöv den 9/4 2007 

Resultat DM i plöjning Kanaans Gård Viby den 24/10 2004

Resultat SM i plöjning Örestensgård Skene den 9/10 2004 

Resultat och bilder från DM i plöjning Skättilljunga den 3/4 2004

Resultat SM i plöjning Svalöv den 5-6/10 2002  (Från www.juf.se)

Resultat DM i plöjning Tiby Gärsnäs den 28/10 2001 

Resultat SM i plöjning Bjäretorp Vara den 8/9 2000 (Från www.juf.se)

Bilder från tävlingar och träffar

Regler för veterantraktorplöjning

Kommande träffar och aktiviteter

Mina meriter

 

 

 

 

 

           Tillbaka till huvudsidan