Bilder och resultat från DM i plöjning 3/4-2004 Skättilljunga

Startfältet radar upp. Närmast Bengt Jönsson med John Deere BR och Överums plog

Per Larssons öppningsfåra

 

Anders Ahlströms öppningsfåra

 

Plöjningen i full gång

 

Per Larsson med Munktells 25 och IH Little Genius plog

 

Till vänster Stig Olsson med Munktells 25 och Arvika plog

 

Tore Jönsson med BM 36 och Överums plog

 

Mikael Persson med BM Teddy och Arvika plog

 

Anders Ahlström med BM10 och Arvika plog

 

Ander Ahlström förbereder för slutfåran

Anders Ahlströms slutfåra

 

Per Larssons förberedelse till slutfåran

 

Per Larssons slutfåra

 

Prisutdelning

 

Glada pristagare

 

Kaffe och bullar efter tävlingen

Resultatlista

 

Väl genomförd tävling av JUF / Uno Kristiansson och medhjälpare Familjen Hagelberg, 

Seth Andersson, Nils Erik Grönvall och Jörgen Larsson

 

Det blev ytterligare en plog till samlingen på vägen hem. Per Larsson och Sven Hagelberg