"Wextes slott", en märklig boning

Karta över Fru Alstad från år 1767

Uppe i ÅMOSSEN låg en mycket märklig boning. WEXT´S STENHYDDA.

Byggnadsverket var mycket primitivt, det liknade mer en stenhög än ett hus. De gamla omtalar, skriver Olof Christoffersson 1918, att en lantmätare som hade konferens på nr 23 gick dit upp för att beskåda stenhyddan.

Wext ligger begravd på Fru Alstads kyrkogård och hans boplats finns numera i Bösarps kyrka dit all sten forslades då kyrkan byggdes 1870.

Stenhyddan, som Wext själv byggt var egentligen en liten gård på 4 tunnlands areal. Omkring detta hade Wext byggt ett 1m högt stengärde, med inkörsel till gårdsplanen från söder. Gårdsplanen hade en liten ELLINGEDAMM. Wext var nämligen en stor ankvän och vågade inte låta sina ankungar gå ut i ÅMOSSEGRAVEN med det samma. Boningshuset, som hade ingångsdörr på östra sidan var alldeles fyrkantigt 6 x 6 alnar utvändigt och hade 3 alnar höga väggar, allt uteslutande byggt av gråsten. Taket som bestod av grästorvor var lagt direkt på loftet. Loftet utgjordes av PILEBOLLINGAR och pileris uppkupade som en "möjbunke" på vilken det växte ett och annat "gresvenestrå".

Detta tak var lagt med särskild konst eftersom det utehöll regnet och likväl släppte igenom röken. Mitt i rummet stod som stötta åt taket, en påle med "träknortarna" på. Dessa användes som klädhängare. Kakelugnen bestod av en så kallad "grydekaklon" och hade sin plats vid södra sidan av rummet. Dörren var en mycket låg heldörr som hängde på gammaldags hängslen och var så låg att de måste nästan krypa in. Dörrstolparna var av avhugget trä med träknastarna på. Till rummet fanns två fönstergluggar, en på östra- och en på västra sidan. Glaset satt murat direkt i utan ram och fönsterrutorna var oregelbundna, fyrkantiga. Från boningshusets norra vägg gick en 4 alnar lång mur åt öster till "SKRAMMELHODDAN", som var 3  alnar i fyrkant. Den var byggd på samma sätt som boningshuset fast lägre och utan fönster. Öster härom låg en 6 x 6 alnar stor sädesloge utan tak. Denna hade bara 3 alnar höga väggar.

Wext gick mycket egendomligt klädd och begagnade alltid kort tröja med bälte om livet samt knäbyxor. På huvudet bar han en hög hatt som var bredare mot kullen. Över axlarna bar han ett skört som knäpptes under hakan, liksom under bronsålderstiden. Ett skört av detta slag lär ha brukats i Fru Alstad som sorgeplagg. Det skall ha burits av de närmaste släktingarna under begravningen. Detta kan vara ett arv från Tyskland där det på vissa ställen brukas än i dag. Wext hade som ung tjänat kungen som soldat. Han var nu bleckslagare till yrket och livnärde sig på att tillverka blecksaker som han gick omkring och sålde.

Wext bodde på nr 25 o 26 i Fru Alstad. Han var Husman och före detta soldat, hans fullständiga namn var HANS HANSSON WEXT. Wext var född i Hammarlöv den 21/2 1797, i kyrkbokens hudförhörslängd kan man läsa att Wext var mormon.

Wext var gift med BENGTA ANDERSDOTTER. Bengta var född i V Alstad den 2/5 1796 och dog i Fru Alstad den 9/5 1866. Familjen bestod även av en dotter Marna Hansdotter som var född i Gislöv den 26/2 1826 om henne kan man läsa i kyrkboken att hon ansågs vara krympling. Familjen flyttade till Fru Alstad från Dalköpinge 1832.

Hans Hansson Wext dog i Fru Alstads fattighus den 30/1 1875, då hade han bott i Fru Alstad i 43 år.

Även i Aggarp strax norr om Fru Alstad fanns en liknande boning. Denna var ingrävd i en jordbacke så att endast 1 gråstensvägg behövdes mot söder. Taket var av liknande konstruktion som på Wext's bostad d.v.s. mycket omsorgsfullt lagt av ris så att det ej skulle kunna regna in men så att röken skulle kunna tränga ut. Ägaren till denna boning i Aggarp kallades för Svärbrännaren.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt