Vattendrag i Fru Alstad socken

Karta över Fru Alstad från år 1767

Silkemossen som ej har något synligt tillflöde, avlämnar sitt vatten genom den vackra glaciära silkerännan. Dess vatten rinner sedan förbi Lilla Alstad och vidare ut i Sege Å.
Åmossens vatten däremot flyter via Åmossebäcken vidare åt öster.
I Fru Alstad finns även Gåsedammen och på Alstadgården utmynnar Hålabäcken och på nr 25-26 finns Sjöängen.

TRÄBENSKÄRRET

I såväl torv- som mergelgravarna fanns det förr i tiden rikligt med fisk. ål, gädda, sutare, aborre, "pyn karussor" och även spigg samt kräftor.

I Åmossegraven gjordes år 1881 ett stort fiskafänge. Inte mindre än 18 LISPUND drogs upp på påskafton detta år.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt