Tidsindelning av historien

Karta över Fru Alstad från år 1767
Forntiden 3000 f.Kr. Äldre stenåldern
3000 f.Kr. - 1500 f.Kr. Yngre stenåldern
1500 f.Kr. - 500 f.Kr. Bronsåldern
500 f.Kr. - 800 e.Kr. Järnåldern
800 - 1060 Vikingatiden

Medeltiden 1060 - 1389 Äldre medeltiden
1389 - 1521 Senare medeltiden

Nya tiden 1521 - 1611 Wasatiden
1611 - 1718 Stormaktstiden
1718 - 1772 Frihetstiden (*)
1772 - 1809 Gustavianska tiden
1809 - 1850 Jordbrukssamhällets tid
1850 - 1919 Industrialismens genombrott
1920 - Demokratins tidevarv

(*) Hattarnas herravälde 1738 - 1765 var en aktiv merkantilistisk näringslivs politisk tid.
Mössorna var vid makten 1765 - 1768 detta kännetecknades av en ekonomisk kris i Sverige.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt