Stafverskulle, Fru Alstad nr 2

Karta över Fru Alstad från år 1767

Staverskulle har fått sitt namn på grund av att det en gång låg en ättekulle på ägorna.

Vinter bild på Stafverskulle

När man ändrade om boningslängan i början av 1900-talet låg det under golvet fyra stycken hästhuvudskallar. Liknande fynd gjordes 1925 på Fru Alstad nr 12. Det hela är tydligen ett hedniskt Odinsoffer, som legat kvar till våra dagar. Det var i äldre tider brukligt att vid nybyggnation av hus och gårdar, under boningsrummets golv, lägga ned en storskalle och en handkvarn som en mö sist malt med, för att det skulle bli tomtebolycka med boningshuset och för dess bebyggare. Åtminstone en bit av en sådan handkvarn skulle läggas ned.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt