Spökhistorier från Fru Alstad

Karta över Fru Alstad från år 1767

Den bruna hunden.

På gamla Anexhemmanet (Fru Alstad nr 20) levde i början av 1900-talet en stor brun hund.
När hunden dog begravdes den i en grusgrav norr om Fru Alstad kyrkogård. Flera gånger under de första åren sågs den bruna hunden komma från sin grav och gå neråt gården.
Det var oftast tjänsteflickan på gården som mötte hunden om nätterna. Kyrkogården är numera utvidgad över platsen.

Den huvudlöse mannen.

I allén vid Alstadgården brukade det under nätterna gå en huvudlös man och hålla uppsikt så att inget ofog förövades mot träden.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt