Fru Alstad skola

Karta över Fru Alstad från år 1767

Fru Alstad-borna började redan 1812 tänka på att bygga sig ett skolhus och att anställa en examinerad lärare.
Det heter i prostens anteckningar från 1812: "Inga särskilda skolehus finnes, men i Fru Alstad är plats uttagen till detta behov. Till nästa år kommer byggnaden att verkställas."

Så blev dock ej fallet förän 1821 då de köpte hus för ändamålet.
Så här står det i protokollet: "Enligt här hos bifogade köpecontract hafwa Hemmansägare i Fru Ahlstads församling under den 8:de denna månad till Skole- och Fattighus inköpt 2:ne i godt stånd warande längder som äro uppförda å annex-Hemmanets plan n:r 20 Fru Ahlstad."

I husförhörslängden från 1821 står det under "Skole o fattighus" att skolmästaren var Pehr Nilsson född 1770-01-05 i Brönestad. Klicka här för en vidare utredning om Pehr Nilssons släkt. Hans hustru hette Boel Jönsdotter och var född 1776-03-23 i Gylle.

Tittar vi sedan i 1827 år husföhörslängd finner vi att skolmästaren då heter Hans Christensson född 1795-02-10 i Fru Alstad och hans hustru Ellna Christensdotter även hon född i byn 1787-10-07.
Hans Christensson var lärare fram till 1853 då han efterträddes av Jöns Larsson född 1827-12-09 i S Åby och dennes hustru Marna Andersdotter född 1832-11-16 i Fru Alstad. Hans Christensson flyttade efter att ha slutat som lärare, till Fru Alstad nr 17, där han bodde till sin död 1869. För mer information om Hans Christenssons släkt klicka här.

1885 har det så blivit dags att byta lärare i byn igen. Vilhelm Petersson född i V Alstad 1855-09-14 och hans hustru Anna Persson född 1858-04-26 i Bösarp tog då över sysslan som lärarfamilj i byn. Jöns Larsson, med familj, flyttade till Fru Alstad nr 16. Med den nya läraren ändrades även titeln, från skolmästare till folkskollärare.

Bild på 'fattighuset' i Fru Alstad.

Fru Alstads första skola och fattighus, inköptes 1821 för detta ändamål.

Socknens nya skolhus tycks inte ha använts särskilt länge eftersom det den 23/3 1823 beslöts att huset skulle vara fattighus.

Den 18/6 1842 tillkom FOLKSKOLESTADGAN för Sverige. Denna innebar att det skulle finnas fasta skolor i varje by eller socken.

1874 uppfördes skola nr 3 i Fru Alstad Vid sidan om byggnaden fanns ett SPRUDEHUS där socknens brandspruta förvarades. Det enda som är kvar i dag är lärarbostaden.

Den 30/1 1950 togs nya skolan i bruk i Fru Alstad. Skolhuset invigdes dock inte för än den 18/3 samma år. Invigningen förrättades av folkskoleinspektör Frenne Frankman. Detta kom att bli Fru Alstads fjärde skolhus genom tiderna. Efter läsåret slut sommaren 1992 lades skolan i Fru Alstad ner. Numera är det åter skolverksamhet i skolhuset i Fru Alstad nämligen Pilens montessoriskola.
På länksidan finner du en länk till Pilens montesoriskola.

Gamla och nya skolan samt lärarbostaden

Här syns både den nya skolan, lärarbostaden och den gamla skolan

 Gamla skolan

Den gamla skolan i Fru Alstad. Skolan revs 1961.

Fru Alstad nya skola byggs

Fru Alstads "nya" skola under byggtiden 1950.

Här kan du läsa ett kåseri som "Dommepågen" skrev 1985 kallat: Småskola och mellanskola. Publicerat i Sydsvenskan 20/10 1985.

Läs även Dommepågens kåseri om storskolan här! Publicerat i Sydsvenskan 27/10 1985.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt