Seder och bruk

Karta över Fru Alstad från år 1767

Vattenflaskan i graven.

När en havande kvinna avled var det en bruklig sed att lägga en liten flaska med vatten och ett svep till barnet i kistan. I mitten av 1800-talet, påträffade man på Fru Alstad kyrkogård, i en grav vid norra ringmuren, en liten flaska som innehöll vatten. De gamla i byn berättade, för Olof Christoffersson, att de visste vem flaskan tillhört. Vattnet i en sådan flaska ansågs mycket värdefullt, eftersom med sådant vatten kunde allt sorts lyte tvättas bort.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt