Reseskilldringar kring Fru Alstad socken

Karta över Fru Alstad från år 1767

Den 25/6 1749 reste CARL VON LINNÉ genom Fru Alstad.

Han skrev följande om trakten kring Fru Alstad:
"Landet mellan Malmö och Trälleborg var det härligaste i världen. Allt var denna tiden betäckt med den härligaste säd av vinterråg och korn samt några trädesfält för mulbete."
Vidare skrev han:
"det var märkvärdigt att se de många korna och hästarna, de många fåren och vita gässen med svinen kunna föda sig här på fälten, som så litet voro gräslupna, och där säd varit i fjol."

Linnés definition av ogräs lyder så här: "Ogräs kallas de växter som växer i åkern mer än vi dem önskar".

1765 omtalar J.L. GILLBERG, Fru Alstad på följande vis:

Fru Alstad socken och by har Kronoindelt 1 1/4 mantal, annex 1 mantal, Profoss boställe 1/16 mantal, Kyrko 4 mantal, Lunds Domkyrko, utsockne frälse 8 5/8 mantal Markie gård.
Mag Santesson, Bager Örngren, gatuhus 50.

1840 omtalar Gillberg i sin andra upplaga följande:
Fru Alstad socken o by har kyrko, krono 7/48 mtl, skatte 1 1/6 mtl, annex 1mtl, Profoss boställe 1/16 mtl, Lunds Domkyrko 4 mtl, utsockne frälse 8 5/8 mtl till en plan sammandragne och brukade fordom som en ladugård under Börringe Kloster, gatuhus 8.

Lägg märke till förändringen av antalet gatuhus från 50 st 1765 till 8 st 1840. Även jordens godhet har förändrats, dessa förändringar beror troligtvis på enskiftet.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt