Olof Christoffersson, en hembygdsforskare och botaniker

Karta över Fru Alstad från år 1767

 Olof Christoffersson

Lantbrukaren, fornforskaren och
botanikern Olof Christoffersson.

Olof föddes 1869 i Fru Alstad. Han bodde på gården Långåkra i Fru Alstad socken. Han hade även släktingar i Lilla Alstad, på gården nr 7, se kartan nedan. För en större utredning av Olof Christofferssons släkt se här.

Olof Christoffersson släppte gärna plogen för att med sin T-Ford eller per cykel ta sig till någon som plöjt upp en stenyxa eller ville visa något annat fornfynd.

Olof Christoffersson har samlat sina kunskaper i två böcker, Skytts Härad 1918 och 1936 samt boken Sagor och Sägner i Skytts Härad 1940. Dessutom har han lämnat efter sig ett rikt material till Folklivsarkivet i Lund.

På sin gård Långåkra samlade Olof på botaniska sällsyntheter. Trädgården på Långåkra var mycket speciell.

Olof Christofferssons grav

1934, då bilden ovan är tagen, fick han Wasa-orden för sina oegennyttiga uppoffringar på skilda områden. Han skänkte sina samlingar till Trelleborgs museum samt till Kulturen i Lund.

På Kulturen i Lund kan Skyttsstugan från Fru Alstad nr 1 beskådas.

Olof Christoffersson dog 1944 och ligger begravd på Fru Alstad kyrkogård under en stendös i den sydvästra änden av kyrkogården, Kvarter B14.

Karta som visar de två gårdar som Olofs släkt ägde

Här syns 2 inringade objekt det övre är Lilla Alstad nr 7 och det nedre är Långåkra.

På dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg under register över införda bidrag hittar vi:

Christoffersson, Olof.
En svartkonstbok från Skytts härad (II:117).
Lyten och andra sjukdomar.
Några folkföreställningar från Fru Alstad, Skåne (I:151).
Majfirandet i Fru Alstad, Skåne (I:25).
Om folkmedicin i Skytts härad (II:45).
Ordspråk och talesätt från Skytts härad (II:111).
Sagor från Skytts härad (II:33).
Skånska gåtor samlade i Skytts härad (II:81).

Här kan du läsa ett kåseri som "Dommepågen" skrev 1983 kallat: Associationer bl.a. till en man söder om landsvägen, publicerat i Sydsvenskan den 22/5 1983.

Här kan du även läsa ett kåseri som "Dommepågen" skrev 1987 kallat: Trollkonehoed, publicerat i Sydsvenskan i september 1987.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt