Fru Alstad nr 6

Karta över Fru Alstad från år 1767

Nr 6 fick vid enskiftet endast 55 tunnland till ett helt hemman, vilket var väldigt lite.
På gården nr 6 (numera riven) vid trädgårdens östra sida odlades humle vid stänger. Om hösten kunde man se humlen hänga ut över gården.
Nr 6 hade legat på denna plats före enskiftet. Boningshuset hade holmejda och till salen satt blyspröjsade fönster med rosor målade i ramar. Kakelugn, dörrar, fönster järngaller mm är skänkta, genom Olof Christofferssons försorg, till Trelleborgs Museum.
Boningslängan var utvändigt dels kalkad dels klädd med långhalm. På gården fanns ett ovanligt stort BILAV med 4 rader bikupor med 2 trälådor. Alla klädda med halmhättor på vilka det hängde tunnband. Vid jultiden stack man i LEKNIVAR till skydd mot FÖRGÖRING. Runtom i takskägget hängde det på bjälkhuvud och spik i läjderna, gamla hästskor och rep, en massa duvburar med hål och smäck samt en osthäck. I bihavens hörn stod oympade fruktträd. Tyvärr är det hela nu endast ett minne blott. Skriver Olof Christofferssons i sin hembygdskrönika 1918.

Den numera rivna gården nr 6

Fru Alstad nr 6.
"Denna gård härstammar från byahemmets tid"
skriver Olof Christoffersson.
Ägare till gården var Nils Nihlén.

Lantmäterigenomgångår 1887
Fru Ahlstad No 6
Af 1 mtl Fru Ahlstad No 6 har blifvit utskiftat:

Litt B 1852 = 37/144 mtl år 1852 tillhör Anders Olsson 14 12,858
Litt C 1852 = 114/720 (19/120) år 1852 tillhör Nils Pehrsson 8 31,502
Litt A 1864 = 237/1280 år 1864 tillhör Magnus Pehrsson 10 3,900--
Litt B 1864 = 1/180 år 1864 tillhör Boel Andersdotter -- 9,600 --
Litt C 1864 = 1/8 år 1864 tillhör Anders Nilsson 7 0,700 --
Litt D 1864 = 1/8 år 1864 tillhör Hans Mårtensson 6 25,300
Litt E 1864 = 79/3840 år 1864 tillhör Anna Nilsdotter 1 3,700 --
Litt F 1864 = 79/3840 år 1864 tillhör Pehr Nilsson 1 3,900 --
Litt G 1864 = 79/3840 år 1864 tillhör Nils Nilsson 1 7,100 --
Litt H 1864 = 79/960 år 1864 tillhör Pehr Larsson 4 16,500

Anm. Ägo-... till ofannämnde Litt C /1852 samt till Litt E,F,G/1864 har vid 1863 - 1865 års klyfningsförrättning å Alstads Gård m.m. blifvit i 2:a delnings by skiftningen under Litt I upplagda med funna 12 Td 17 okd (2,798 kd mer än här ofanstående 4 .... sammanlagda) såsom endast 114/720 mtl (19/120) mtl No 6, men då härigenom 79/1280 mtl af No 6 skulle försvinna, kunna 1863 - 1865 års beskrifning inte i .... följas. Hemmans... Littera I/1863 - 1865 må väl, såsom uti den ... af 1863 -1865 års delningsbyskiftningen uppgifvas tillhöra Nils Nilsson, men dock upptagas till sitt rätta hemmantal 169/768 mtl Fru Ahlstad No 6.
( se i öfrigt hvad efteråt vid Frälsehemmanen om 2:a mantalsändringsförsök anmärkes)

Om man tar en kartan från 1767 och jämför den med dagens ekonomiska karta, finner man att det finns två gårdar vars nuvarande placering sammanfaller med den de hade år 1767.
En av dess gårdar är nr 1 och den andra är nr 6. Detta innebär att dessa gårdar aldrig flyttats vid enskiftet. På sidan om enskiftet finns det möjlighet att elektroniskt lägga dessa kartor på varandra. Klicka här för att komma till enskiftessidan.

Dagens boningslänga på GRANHEM är därför med stor sannolikhet densamma som den var år 1767.

Fru Alstad nr 6, Akvarell från 1936

Akvarellen målad 1936.
Gården bestod på den tiden av 3 längor.

Gården renoverades 1938 och fick utseende som fotot nedan. Dagens gård på nr 6 med namnet Granhem lär tidigare ha kallats Huggaregården.
Paralleller kan dras med namnet Huggaremöllan som ju fått sitt namn eftersom ägaren tidigare varit huggedräng.

Flygfoto över Fru Alstad nr 6

Granhem före renoveringen 1979-82.

Ägarförteckning:
4/12 1871 köpte Anders Andersson från Klagstorp, Fru Alstad nr 6 977/2880 mantal av Hans Mårtenssons konkursmassa.
4/10 1897 ärvde Karolina Andersdotter efter sin moder Hanna Olsson.
4/10 1897 ärvde Kerstin Andersdotter efter sin moder Hanna Olsson.
4/10 1897 ärvde Kristina Andersdotter efter sin moder Hanna Olsson.
4/10 1897 ärvde Olof Andersson efter sin moder Hanna Olsson.
4/10 1897 ärvde Anders Andersson efter sin avlidna hustru Hanna Olsson.
13/4 1898 köpte Kerstin Andersdotter, gift med Lars Jönsson andelen av Olof Andersson.
8/5 1906  köpte Kerstin Andersdotter, gift med Lars Jönsson andelarna av sina systrar Kristina och Karolina.
21/8 1940 köpte sonen Hugo gården av sina föräldrar Lars och Kerstin.
Sedan 1976 ägs gården av författaren till dessa hemsidor.

Bild på karta över nr 6 ägor

På bilden syns hela nr 6, dock i dag uppdelad i flera ägor.
6:13 + 6:3 är det som utgjorde 977/2880 mantal.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt