Fru Alstad nr 20 "Anexgården"

Karta över Fru Alstad från år 1767

Anexgården låg väster om kyrkan. Gården revs 1939 och en ny byggdes upp bakom skolhuset. På dess gamla plats gjordes en branddamm år 1940.

Anexgården sedd från väster

Fru Alstad nr 20. Strax intill gödselstacken finns offerkällans nuvarande utlopp.

Anexgården på gården står 3 barn

Anexgården från väster.
Bilden tagen 1912.
Från vänster står Josef f 1906, Mathilda f 1901
och Gottfrid f 1904 alla med efternamnet Åkerman.
Höger om Gottfrid syns gårdens humleodling.

På 1760-talet bor på Annexhemmanet nr 20 en prost vid namn Otto B Santesson f.1725 och d.1800. Han var gift med dottern till sin företrädare kyrkoherde Tausson. Santesson ger i ett rättegångsprotokoll trollkonan Kristine Olsdotter intyg om att "hon ej är så farlig". Enligt sägnen hade Santessons hustru talanger åt samma håll som Kristine, därav kom förmodligen Santessons medverkan i rättegången.

Hunden som gick igen.
I Olof Christofferssons bok från 1914 kan man läsa följande:
På Annexhemmanet i Fru Alstad levde en stor brun hund som efter sin död syntes promenera tillbaka till gården om nätterna. Läs mer om spöken här.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt