Fru Alstad nr 2

Karta över Fru Alstad från år 1767

År 1767 beskrevs nr 2 så här:

"Gården består av fyra längor med en fyrkantig gårdsplan i mitten.
Gården fick därför formen av en fästning. Stuelängan låg vid den norra sidan.
Gården hade ½ mantal. Gårdstomt 8½ kp, kålgård och timjanshave 9 kp, gatujord invid gården till gödselställe 3 kp samt del i kärret 4 5/8 kp.
Trädgården bestod av en "hage instängd med stengärdesgård, obetydlig plantering förekom".

1767 ägdes nr 2 av Jeppa Larsson som även var kyrkovärd. 

I Fru Alstad startades enskiftet på grund av en tvist om ärtodling. I den gamla byordningen fanns ett förbud för hemmansägare att odla ärtor. I slutet av 1790-talet gick en hemmansägare mot detta beslut, genom att så en TUNNA ärtor.

Han fick 22 tunnor i avkastning. Hemmansägaren var Pär Hansson på nr 2.

Händelsen ledde till att alla i byn blev ovänner. Den som trotsat byordningen begärde då utflyttning av sitt hemman. Detta skedde den 17 maj 1799. vilket kom att vara 7 år före det verkliga enskiftet.

Det lär ha varit så att om endast en i byn ville flytta ut, så var hela byn skyldig att skiftas, medan om ingen ville flytta kunde byn förbli oskiftad.  Ett exempel på en oskiftad by är Haglösa strax norr om Trelleborg. Hemmanet som startade utflyttningen av Fru Alstad by var nr 2 3/4 mantal. Ansökan skrevs den 15 maj 1799 och undertecknades av kyrkvärden PÄR HANSSON.

De andra bönderna i byn kallade då den erhållna jorden på byns bästa mark på spe för PÄRSTORP. Detta namn fanns kvar till 1938 då gården brann ned. Jorden såldes då till Alstadgården.
Eftersom nu åbon Pär Hanssons utflyttning gick lyckligt och han fick den bästa jorden i byn, begärde åbon på nr 23 (den andre kyrkvärden i byn med samma namn) utflyttning av sitt hemman. Han önskade att detta måtte läggas östan eller västan om nr 2's enskifte. Så blev dock ej fallet. Denna jord lades i stället nordost om kyrkan men söder om landsvägen.
Gården som byggdes här bestod av fyra halmtäckta längor om en sluten gårdsplan. Med boningslängan vid norra sidan. Ingången till boningslängan vette mot gården och var placerad på mitten av längan. Över ingången fanns ett HALMEJDE-fönster med halmtäckt rundning.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt