Fru Alstad nr 15

Karta över Fru Alstad från år 1767

Nr 15 Sveriges minsta hemman?

Nr 15 i Fru Alstad bestod endast av 1/8 mantal utsockne frälsehemman. Härtill hörde på 1920-talet endast 7 1/8 kappeland och det trots ägaren vid enskiftet av byn fått häradsspelemannen Jöns Hanssons husplats. Detta blev tillsammans ett helt hemman på endast 1 tunnland och 25 kappeland.
Ett verkligt litet hemman.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt