Litteraturförteckning

Karta över Fru Alstad från år 1767

Litteraturförteckning och förteckning över källor som bidragit till dessa sidor.

Olof Christofferssons bok, Skytts Härad, från 1918
Olof Christofferssons bok, Skytts Härad från 1936
Olof Christofferssons bok Sagor och Sägner i Skytts Härad.
Nicolovius, Folklifvet i skytts härad i Skåne 1908.
Victoria Benedictsson, Från Skåne (1884).
J.L. GILLBERG, Beskrifning öfwer Malmö hus lähn uti hertigdömmet Skåne (1765).
Otto Anderssons bok Möllorna i Trelleborg och Skytts härad 1949.
Carl von Linné, Linnés skånska resa 1749.
Alf Åberg, När byarna sprängdes 1979.
Sveriges historia i årtal.
Svensk uppslagsbok 1948.
Nationalencyklopedin.
Svenska Turistföreningens Årsbok 1919.
Svenska Turistföreningens Årsbok 1961.
Lär känna Skytts Härad och dess fornminnen TA Trbg.
Trelleborgs Allehanda från olika årgångar.
Bengt Pamp, Skånska Orter och Ord.
Lantmäteriprotokoll och andra handlingar.
Husförhörslängder och andra kyrkböcker.
Dommepågen. Samt familjen Anvin.
Fru Alstadbor gamla som unga.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt