Anteckningar kring Likvagnen i Fru Alstad

Karta över Fru Alstad från år 1767

I en gammal ”Contra-bok” där Ola Hansson i Fru Alstad antecknat alla de gånger likvagnen har varit på förrättning, åren 1891 - 1905, finner vi följande:

1892 Per Lars Enka i Fru Alstad 3:-
1894 Wagnmakaren på Domme fälle 3:-
1897 Ekdals qvinna (*) 3:-
Snickarens qvinna (*) 3:-
Per Persson i Fru Alstad 3:-
Ole Rasmus i Fru Alstad 3:-
Per Pers i Domme 3:-
Nils Nils i Fru Alstad 3:-

Likvagnen kördes för en total summa av 54 Kr detta år.

Nederst på sidan kan man läsa följande:
För år 1897 uppgjort och jag bekommet kontant 15 Kr som härmed qvitteras.
Fru Ahlstad den 19 januari 1898
Ola Hansson

1898 finner vi bland andra följande noteringar:

Nils Nils Enka 3:- ( Nils Nils dog året innan)
Nils Olsson i Fru Alstad 3:-
Isaks qvinna (*) 3:-
1904 finner vi en notering om:
Långemossemannen (*) 3:-

(*) dessa personer vet vi inte om de bott i Fru Alstad, eller Domme.
De är endast medtagna för att visa hur man benämnde invånarna i byarna på den tiden.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt