Förteckning över lantmäteriakterna över Fru Alstad och Domme

Karta över Fru Alstad från år 1767
1 Fru Alstads by : beskrivning över ägorna Nr 5, 8, 12, 13 och 22 år 1721
2 Fru Alstads by : beskrivning över gatudelningen år 1767
3 Domme by beskrivning över ägorna år 1721
4 Domme by Storskifte år 1800
5 Fru Alstad Nr 2 Enskifte år 1799
6 Fru Alstad by Enskifte samt stängseldelning år 1806
7 Fru Alstad by Storskifte år 1788
8 Fru Alstad Nr 1 delning år 1820
9 Alstadgården = Fru Alstad Nr 5,7,8,9,11,12,13,21,22,25,och 26 delning år 1818 - 1824
10 Alstadgården = Fru Alstad Nr 5,7,8,9,11,12,13,21,22,25,och 26 rättelse år 1834
11 Domme Nr 6 och 11 delning år 1835
12 Domme Nr 8 delning samt utstakning för Nr 1,2,3,4,5,7 och 9 år 1855
13 Domme by väg och stängseldelning år 1836

Om Du som läsare vill fördjupa Dig i mera i detta material så finns på Lantmäterikontoret i Malmö en fin forskarsal där trevlig personal gärna hjälper till att plocka fram de akter Du önskar.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt