Fru Alstads kyrka

Karta över Fru Alstad från år 1767

Bild på Fru Alstads kyrka

Kyrkan är helgad åt Jungfru Maria och den är byggd på 1400-talet.

Den är häradets högst belägna kyrka 62,3 meter över havet. Av denna orsak är den synlig över hela socknen. 
Att man valt en sådan plats för helgedomen har nog flera orsaker. Denna grusbacke, i en trakt där jorden annars var tämligen god utgjorde, enligt sägnen, en hednisk offer- och samlingsplats. 
Kyrkan är också byggd så högt uppe av befästningshänsyn och har ända till år 1861 varit försedd med jordvallar. Dessa utgjordes till en del av ättehögar.

Dopfuntens skål av sandsten är från 1100-talet. I norra skeppet finns kalkmålningar från mitten av 1400-talet. 
Ett triumfkrucifix från mitten av 1400-talet återuppsattes vid renoveringen 1906-1907. 
Altaruppsatsen är från 1689 och predikstolen från 1730-talet.

 Bild på en del av bomärkena som finns i Fru Alstad kyrka

I Fru Alstads kyrka finns även ett antal bomärken kvar.

Läs mer om hur bomärkena användes.

Fru Alstads kyrka var en vallfärdskyrka. Väster om kyrkan finns det dessutom en offerkälla. Läs mer här!
Hit sökte sig pilgrimer för att genom offer till källan få bot för sjukdomar och annat otyg.
Offer till "Vor Frue Killa" skulle frambäras midsommarafton.

Interiör från Fru Alstad kyrka

Interiör från Fru Alstad kyrka.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt