Något om Fru Alstad sockens kvarnar

Karta över Fru Alstad från år 1767

De äldsta kvarnarna är så kallade handkvarnar. I dessa drog man en liten gråsten fram och åter i en större urgröpt gråsten. Denna typ av handkvarnar kan man finna ända tillbaka till både brons- och stenåldern.
Under järnåldern ersattes dessa handkvarnar med roterande oräfflade granitkvarnstenar, dessa drogs också med handkraft.
Handkvarnarna värderades i forna tider mycket högt, faddrarna gav ofta barnen handkvarnstenar med inhugget årtal som faddergåva. Faddergåvan lämnades på kyrkogångsgillet.

Senare kom vattendrivna kvarnar att användas.

I 1721´s geometriska beskrivning av Fru Alstad påpekades att det inte fanns några kvarnar i byn. I början av 1900-talet fanns det dock två kvarnar en uppe vid landsvägen och en på Alstadgården.

Kvarnen vid landsvägen var först en stubbamölla som restes i april 1849, enligt Christoffer möllares dagbok. Den låg på nr 23 i Fru Alstad, ca 50 m söder om landsvägen. Möllan brann ner 1860 och ersattes då med en mindre väderkvarn av holländartyp. Den kom att kallas "Huggaremöllan" eftersom den som lät bygga möllan tidigare tjänstgjort som huggedräng.

I husförhörslängden över Fru Alstad nr 23 från 1876-1886 kan man se dels Qvarnegaren Carl Nilsson född 1850 i L Slågarp, och hans hustru Elna Hansdotter född 1848 i Fuglie. Längre ner på sidan finns ytterligare en Qvarnegare nämligen Jöns Nilsson född 1818 i Svedala och dennes hustru Kerstin Persdotter född 1820 i Hököpinge.

Möllaren Nils Nilsson köpte möllan omkring 1888 och han ägde den fram till 1908. Därefter blev mjölnaren Ola Jönsson ägare till möllan. Han ägde den fram till 1920, då var han 78 år gammal. Ola Jönsson sålde sin mölla till mjölnaren August Nilsson f 1876. August Nilsson hade möllan till den brann ner 1921.

Fru Alstads holländarkvarn

Fru Alstads hollänkarkvarn.

Nils Nilssons båda söner fortsatte i faderns yrke. Tage Nilsson blev möllare i Fru Alstad (se nedan) och Sture Nilsson blev möllesven vid Rosbergs holländarekvarn i Trelleborg.

Sedan mölla brunnit ner 1921 flyttades samma år en jordholländare från Lilla Svedala till Fru Alstad. Den återuppbyggdes på mölleplatsen i Fru Alstad av Emil Olsson i Aggarp. Kvarnen blev motordriven 1930. Den siste ägaren var Tage Nilsson. Möllan brann ner 1937.

Bild av Fru Alstad mölla, i dörren syns Tage Nilsson

Fru Alstad mölla, i dörren syns Tage Nilsson

Bild av Fru Alstad mölla som den ser ut i dag.

"Fru Alstad mölla", som den ser ut i dag (maj 2002)

"Alstadgårdens mölla var av "stubba" typ, den blev färdig den 25/8 1838. Den stod ca 100m söderut från gården och 6m öster ut från den allmänna vägen. Den siste mjölnaren som var anställd på gården hette Lars Rasmusson. Möllan revs 1912. På denna plats ersattes kvarnen med en modernare mölla, en vindmotor på ett järnstativ", skriver Olof Christoffersson 1918 i sin bok Skytts Härad. "Denna vindmotor drar en dynamo på 120 volt som förser gården med lyse och mindre kraft till hackelseskärning och vattenpumpning", fortsätter Christoffersson. Även denna vindmotor är nu borta.

I Domme fanns på 1890-talet en stubbamölla, den stod på nr 8's ägor ca 25m från vägen som går österut mot Ottarp. Det var en 12 SPANNARS kvarn. Den siste ägaren var Anders Andersson. Han lät riva möllan 1893.

Ännu längre tillbaka fanns en vatten- och väderkvarn vid ÅMOSSEGRAVEN. Denna användes dels till sädesmalning dels till att dra VATTENSNADRAN för att länsa torvgraven före torvtagning.

En vattenkvarn med 5 SPANNSTENAR har för ännu längre tid sedan varit byggd i den lilla bäcken som gick över nr 6 ägor i Fru Alstad.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt