Kreaturs sjukdommar

Karta över Fru Alstad från år 1767

Det hände att hästarna på ett hemman fick en så elakartad kvarksjuka att de inte gick att använda i vårbruket. NABOARNA hjälpte då utan vidare till att förbereda jorden. Det ansågs som ett nödvändighetslån och därför kostade det ej något. En sådan kvarksjukdom finns det dokumenterat på Fru Alstad nr 1.

Långåkra avspärrningarna tas bort efter mul och klövsjukan

Mul och klövsjukan på Långåkra.
Avspärrningarna tas bort, sista söndagen i mars 1925.

Även Mul och klövsjukan härjade i Fru Alstad. 1915 drabbades Johannesdals gård och sedan drabbades både Västra Alstad och Fru Alstad 1925. På bl.a gården Långåkra, som Olof Christoffersson ägde, startade Mul- och klövsjukan den 19 januari 1925. Denna dag anlände soldater och officerare från Södra Skåningarna i full krigsmundering till Fru Alstad. De skulle bevaka gårdarna. Inom kort var två tredjedelar av gårdarna i Fru Alstad och Västra Alstad smittade. Sista avspärrningarna togs bort, först sista söndagen i mars 1925.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt