Korpral Fyr o Poff

Karta över Fru Alstad från år 1767

En man vid namn OHLA NILSSON i Fru Alstad på No 17 hade varit med i slaget vid LEIPZIG 16/10 - 19/ 10 1813, mot NAPOLEON. Den så kallade "nationernas kamp". Läs mer om "der grosse Völkerschlacht" som slaget kallades i Tyskland.
Denna strid var den avgörande striden mellan Napoleon och de förbundna. De förbundna förfogade den 16/10 på slagfältet över drygt 285,000 man varav alltså en man från Fru Alstad.

OHLA NILSSON var 1813 korpral i de förbundnas armé och fick tillnamnet "FYR o POFF".

Korpral "Fyr o Poffs" berättelser har levt kvar i Fru Alstad by, men det finns flera versioner. En version berättar att "Fyr o Poff" var med då Cadell sköt upp Leipzig porten "me länkekulor o katekesar", denna version berättades av Jins Persson på Dalby marknad i början på 1800-talet.

En annan version lyder att Ohla Nilsson var med på Leipzig torg då Napoleon tagits till fånga. Där på torget sjöng de svenska soldaterna en skämtvisa för den fångne Napoleon. Visan har Olof Christoffersson upptecknat efter att ha hört den sjungas av en soldat Dahlström som tjänstgjorde hos hans far.

Napoleon han skrek på betjenterna ut
Var har ni mina värjor var har ni mina spjut.
På kammaren glömde han stöflarna der.
Han måste ju springa på sockarna ner.
Trallalala tralladaladala, tralladalada
Han måste ju springa på sockarna ner.

Herren han straffade hans högmod och list
Ty han har ju fördärfvat mång blomma på kvist.
Mång yngling får säga min fader är död.
Vem skall mig nu kläda och gifva mig bröd.
Trallalala tralladaladala, tralladalada
Vem skall mig nu kläda och gifva mig bröd.

Och Götiska hjelte en så rask milletär
Vi skulle förskräckas för fransoserna här.
Nej deras högmod skall vendas i blygd för oss all.
Det har vår kronprins från Sverige befallt
Trallalala tralladaladala, tralladalada
Det har vår kronprins från Sverige befallt

Uppror vill han göra till att försöka vårt mod.
Om vi kunna motstå hans listiga mod.
Men der blef ingen glädje förrän vi segern vann.
Som Götiska hjeltar vi behöll våra namn.
Trallalala tralladaladala, tralladalada
Som Götiska hjeltar vi behöll våra namn.

Han drog sina trupper inom Lepzi stads portar.
Han sade och tänkte, här sitta vi i ro.
Men det blef ju helt annat jemmer och gny
Ja, så att det hördes i dagarna sju.
Trallalala tralladaladala, tralladalada
Ja, så att det hördes i dagarna sju.

Lepzi stads portar voro hårda som sten.
Två kanoner emotställdes ja två emot dem.
Ja så att portarna ramlade sönder som sand.
Krigsfolket galloperade på gaterna fram.
Trallalala tralladaladala, tralladalada
Krigsfolket galloperade på gaterna fram.

Ja svensken tillredda en slaktning så stor.
Så att gaderna sköljdes av menniskoblod.
Gevär och kanoner di laddes så fermt.
Napoleon han sade här är oss något varmt.
Trallalala tralladaladala, tralladalada
Napoleon han sade här är oss något varmt.

Sången sjöngs även när de levande tågade hem mot Sverige efter avslutad batalj, skriver Olof Christoffersson i sin krönika över korpral "Fyr o Poff"

Ohla Nilsson var född den 3/12 1771 på fädernegården som tyvärr är riven sedan länge och jorden tillagd till Sofiedals gård. Han var gift med Kersti Nilsdotter som var född 21/6 1770 i Lövestad. Han bodde på många ställen, men hans sista boning blev Fru Alstad nr 17.

Ohla och Kersti hade flera barn men här tar jag bara upp sonen Nils som var född i L Slågarp. Nils Olsson blev gift med Elna Nilsdotter som var född 24/12 1818 i Svedala.
Nils Olsson blev i dagligt tal kallad för "Poffen" efter faderns krigsnamn.

Nils och Elna hade 3 barn Ola, Anna och Christina född 24/7 1862.

Ola Nilsson var skräddarmästare och hade senare lantbruk vid nr 16 i Fru Alstad.
I trädgården på nr 16 fanns en stor samling kvarnstenar och konstiga naturstenar i ett stenparti som Ola samlat. (foto på Ola Nilsson vid sitt stenparti.)

Här kan du se antavlan för Ohla Nilsson.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt